ขณะนี้เวลา : 20/05/2562 22:28:00

กรมวิชาการเกษตรจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 58 ดังนี้

คำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรส่งออกยางออกไปนอกราชอาณาจักร
  • ยางแผ่นรมควัน (RSS 1) พิกัดศุลกากร 40012110 รหัสสถิติ 000
  • ยางแผ่นรมควัน (RSS 2) พิกัดศุลกากร 40012120 รหัสสถิติ 000
  • ยางแผ่นรมควัน (RSS 3) พิกัดศุลกากร 40012130 รหัสสถิติ 000
  • ยางแผ่นรมควัน (RSS 4) พิกัดศุลกากร 40012140 รหัสสถิติ 000
  • ยางแผ่นรมควัน (RSS 5) พิกัดศุลกากร 40012150 รหัสสถิติ 000
  • ยางแผ่นรมควัน (RSS 1X) พิกัดศุลกากร 40012190 รหัสสถิติ 001
กรมวิชาการเกษตรจะปิดปรับปรุงระบบยางพาราทุกวันตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
Login
Password
  
Copyright © 2012 doa.go.th all right reserved